VietAnh Auditing Home

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
VietAnh Auditing Company Limited

VietAnh

Viet Anh Auditing Company Limited (VietAnh) was established through the merger between SUP Auditing and Consulting Company Limited (established and operated since 2008) and Vietnam Auditing and Accounting Company Limited (established and operated since 2003). All of the founders of the two companies are highly experienced Vietnamese professional accountants. The merger has brought about a team of experts that help VietAnh be capable of providing clients with wide ranges of services.

Our experts have considerable international experience having studied at prestigious universities in countries including the United State, Australia, Russia., and India. Our team has provided audit, tax, financial and accounting consulting services for large national corporations and groups as well as projects funded by key international donor agencies such as the European Union.

Our purpose is to provide clients with high quality consulting advice and services based on a methodical approach, intimate industry knowledge and solid understanding of local legislation. We can support clients to strengthen governance and the quality of management. Our approach enables clients, their management and staff to achieve their true potential and strategic objectives.

We commit to consistently create value for our clients, our employees and ourselves by providing high quality services with effectiveness and efficiency. We acknowledge that good corporate governance is crucial to achieve that goal.

Viet Anh - Maximizing Potential!

 

Báo cáo minh bạch 2014

There are no translations available.

 

BÁO CÁO MINH BẠCH

Năm 2014

1. Giới thiệu về cơ cấu tổ chức quản lý và loại hình doanh nghiệp

Tên tổ chức kiểm toán được chấp thuận: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VIỆT ANH (VIETANH)

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9, tòa nhà AC, ngõ 78, phố Duy Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số điện thoại: 04.37958705 Số fax: 04.37958677 Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH hai thành viên trở lên

- Mô tả cơ cấu tổ chức quản lý của tổ chức kiểm toán được chấp thuận, gồm:

- Hội đồng thành viên:

 

 • Ông Dương Đình Ngọc Chủ tịch
 • Ông Tạ Văn Việt Thành viên
 • Bà Vũ Thị Hương Giang Thành viên
 • Bà Nguyễn Thị Hoa Thành viên
 • Ông Trần Quốc Trị Thành viên
 • Bà Trần Ngọc Anh Thành viên
 • Bà Hoàng Thị Thanh Tâm Thành viên
 • Bà Tạ Thị Việt Phương Thành viên
 • Ông Vũ Hoài Nam Thành viên
 • Bà Đào Thị Thúy Hà Thành viên
 • Ông Dương Mạnh Kiên Thành viên

 

- Ban Giám đốc:

 

 • Ông Tạ Văn Việt Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh Hải Phòng
 • Bà Trần Ngọc Anh Phó Tổng Giám đốc phụ trách Văn phòng Công ty
 • Ông Trần Quốc Trị Phó Tổng Giám đốc
 • Bà Vũ Thị Hương Giang Phó Tổng Giám đốc
 • Bà Nguyễn Thị Hoa Phó Tổng Giám đốc
 • Ông Dương Đình Ngọc Phó Tổng Giám đốc
 • Bà Hoàng Thị Thanh Tâm Phó Tổng Giám đốc

 

- Chi nhánh

Công ty TNHH Kiểm toán Việt Anh - Chi nhánh Hải Phòng:

Địa chỉ: số 5 Lý Tự Trọng, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng

Số điện thoại: 031.3842430 Số fax: 031.3842433 Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Tạ Văn Việt - Tổng Giám đốc

2. Hệ thống kiểm soát chất lượng nội bộ

- Mô tả về hệ thống kiểm soát chất lượng nội bộ (tuân theo chuẩn mực kiểm soát chất lượng VSQC1).

Công ty áp dụng Hồ sơ mẫu kiểm toán do VACPA ban hành.

Công ty ban hành mẫu Báo cáo kiểm toán, mẫu Báo cáo soát xét.

Công ty có quy định quy trình soát xét chất lượng hồ sơ kiểm toán báo cáo tài chính.

- Thiết kế chính sách và thủ tục để vận hành hệ thống kiểm soát chất lượng nội bộ.

Công ty có luân chuyển các kiểm toán viên trên 3 năm.

Công ty có yêu cầu nhân viên ký cam kết về tính độc lập.

Công ty có ban hành quy chế phân công ký báo cáo kiểm toán.

- Các chương trình đào tạo để phát triển hệ thống kiểm soát chất lượng nội bộ.

Công ty có quy chế đào tạo cho từng cấp bậc nhân viên.

Có bảng theo dõi đào tạo cá nhân cho từng nhân viên.

Số giờ bình quân một kiểm toán viên của Công ty đã cập nhật kiến thức từ 40 đến 50 giờ.

- Giám sát hệ thống kiểm soát chất lượng nội bộ.

Công ty tổ chức kiểm tra chéo giữa các partner và các văn phòng.

3. Danh sách kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận

Năm 2014

 

TT

Họ và tên

Chứng chỉ kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký

hành nghề kiểm toán

Số

Ngày cấp

Số

Ngày cấp

1

Tạ Văn Việt

Đ.0045/KTV

18/05/1999

0045-2013-055-1

01/7/2013

2

Trần Quốc Trị

0581/KTV

12/11/2002

0581-2013-055-1

01/7/2013

3

Trần Ngọc Anh

0487/KTV

9/1/2001

0487-2013-055-1

01/7/2013

4

Nguyễn Thị Hoa

0804/KTV

19/11/2004

0804-2013-055-1

01/7/2013

5

Dương Đình Ngọc

1699/KTV

28/4/2010

1699-2013-055-1

23/10/2013

6

Đồng Văn Thất

1458/KTV

6/7/2009

1458-2013-055-1

01/7/2013

7

Đào Thị Thúy Hà

1785/KTV

05/7/2010

1785-2013-055-1

23/10/2013

8

Vũ Thị Hương Giang

0388/KTV

9/1/2001

0388-2013-055-1

01/7/2013

9

Hoàng Thị Thanh Tâm

2302/KTV

30/12/2011

2302-2013-055-1

01/7/2013

 

Năm 2015

 

TT

Họ và tên

Chứng chỉ kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký

hành nghề kiểm toán

Số

Ngày cấp

Số

Ngày cấp

1

Tạ Văn Việt

Đ.0045/KTV

18/05/1999

0045-2013-055-1

01/7/2013

2

Trần Quốc Trị

0581/KTV

12/11/2002

0581-2013-055-1

01/7/2013

3

Trần Ngọc Anh

0487/KTV

9/1/2001

0487-2013-055-1

01/7/2013

4

Nguyễn Thị Hoa

0804/KTV

19/11/2004

0804-2013-055-1

01/7/2013

5

Dương Đình Ngọc

1699/KTV

28/4/2010

1699-2013-055-1

23/10/2013

6

Đồng Văn Thất

1458/KTV

6/7/2009

1458-2013-055-1

01/7/2013

7

Đào Thị Thúy Hà

1785/KTV

05/7/2010

1785-2013-055-1

23/10/2013

8

Vũ Thị Hương Giang

0388/KTV

9/1/2001

0388-2013-055-1

01/7/2013

9

Hoàng Thị Thanh Tâm

2302/KTV

30/12/2011

2302-2013-055-1

01/7/2013

10

Vũ Hoài Nam

1436/KTV

06/7/2009

1436-2013-055-1

1/7/2013

11

Tạ Thị Việt Phương

1445/KTV

06/7/2009

1445-2013-055-1

1/7/2013

 

4. Nội dung, lịch trình và phạm vi thực hiện kiểm tra, soát xét đảm bảo chất lượng trong năm

- Thực hiện hoàn thiện file đảm bảo thời theo gian quy định

- Thực hiện soát xét mẫu và chấm điểm chéo giữa các Partner và các văn phòng.

5. Danh sách đơn vị có lợi ích công chúng đã được kiểm toán (kiểm toán BCTC):

- Công ty CP Đầu t­ư Phát triển Sông Đà

- Công ty CP Điện n­ước lắp máy Hải Phòng

- Công ty CP bao bì PP

- Công ty CP bao bì PP Bình Dư­ơng

- Công ty CP bia Hà Nội - Hải Phòng

- Công ty CP cơ khí chế tạo Hải Phòng

- Công ty CP cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật Hàng hải

- Công ty CP Dệt - May Hoàng Thị Loan

- Công ty CP Giấy Hoàng Văn Thụ

- Công ty CP Len VN

- Công ty CP may Nam Định

- Công ty CP PIV

- Công ty CP sợi Trà Lý

- Công ty CP Th­ương mại Hải Phòng Hanosimex

- Công ty CP vận tải & dịch vụ Petrolimex Hải Phòng

- Công ty CP Xây dựng và Phát triển cơ sở hạ tầng

- TCT CP Dệt may Hà Nội (Hanosimex)

- TCT May H­ưng Yên - Công ty Cổ phần

- Công ty cổ phần lương thực thực phẩm Colusa Miliket

- Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây

- Công ty cổ phần Dược và TBYT Hà Tây

6. Thuyết minh về việc đảm bảo tính độc lập của tổ chức kiểm toán

Để đảm bảo tính độc lập của tổ chức kiểm toán, VietAnh không thực hiện kiểm toán trong các trường hợp sau đây:

a) Đang thực hiện hoặc đã thực hiện trong năm trước liền kề công việc ghi sổ kế toán, lập báo cáo tài chính hoặc thực hiện kiểm toán nội bộ cho đơn vị được kiểm toán;

b) Đang thực hiện hoặc đã thực hiện trong năm trước liền kề các dịch vụ khác với các dịch vụ quy định tại điểm a khoản này có ảnh hưởng đến tính độc lập của kiểm toán viên hành nghề và doanh nghiệp kiểm toán theo quy định của chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán;

c) Thành viên tham gia cuộc kiểm toán, người quản lý, điều hành của doanh nghiệp kiểm toán là thành viên, cổ đông sáng lập hoặc mua cổ phần, góp vốn vào đơn vị được kiểm toán hoặc có quan hệ kinh tế, tài chính khác với đơn vị được kiểm toán theo quy định của chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán;

d) Người có trách nhiệm quản lý, điều hành của doanh nghiệp kiểm toán có bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột là thành viên, cổ đông sáng lập hoặc mua cổ phần, góp vốn và có ảnh hưởng đáng kể đối với đơn vị được kiểm toán hoặc là người có trách nhiệm quản lý, điều hành, thành viên ban kiểm soát hoặc kế toán trưởng của đơn vị được kiểm toán;

đ) Người có trách nhiệm quản lý, điều hành, thành viên ban kiểm soát hoặc kế toán trưởng của đơn vị được kiểm toán đồng thời là người góp vốn và có ảnh hưởng đáng kể đối với doanh nghiệp kiểm toán;

e) Doanh nghiệp kiểm toán và đơn vị được kiểm toán có cùng một cá nhân hoặc doanh nghiệp, tổ chức thành lập hoặc tham gia thành lập;

g) Đơn vị được kiểm toán đã thực hiện trong năm trước liền kề hoặc đang thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho chính doanh nghiệp kiểm toán;

h) Trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

7. Thuyết minh về tình hình đào tạo và cập nhật kiến thức cho kiểm toán viên hành nghề:

- VietAnh không có bộ phận đào tạo riêng để thực hiện cập nhật kiến thức theo quy định cho kiểm toán viên, các kiểm toán viên Công ty đều tham gia cập nhật kiến thức do Hội VACPA tổ chức.

- Số giờ cập nhật: Kiểm toán viên của VietAnh tham gia các lớp cập nhật kiến thức do VACPA tổ chức, số giờ cập nhật của các KTV từ 40 giờ/năm đến 52 giờ/năm và đảm bảo kết cấu các chuyên đề theo quy định của Luật Kiểm toán độc lập và Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính.

8. Các thông tin tài chính

ĐVT: triệu đồng

 

1. Tổng doanh thu:

26.791

Doanh thu cung cấp dịch vụ, trong đó:

26.538

Doanh thu từ dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính của đơn vị có lợi ích công chúng:

1.523

Doanh thu dịch vụ khác:

25.015

Doanh thu tài chính và thu nhập khác

253

2. Chi phí:

26.614

Chi phí tiền lương, thưởng của nhân viên:

15.431

Chi phí mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp,

trích lập quỹ dự phòng rủi ro nghề nghiệp:

243

Chi phí khác:

10.940

3. Lợi nhuận sau thuế:

142

4. Các khoản thuế phải nộp NSNN

2.283

Trong đó thuế thu nhập doanh nghiệp:

35

 

9. Thông tin về cơ sở xác định thu nhập cho Ban Giám đốc

Thu nhập của các thành viên Ban Giám đốc được xác định theo quy chế tiền lương và các quy định khác về phân phối lợi nhuận sau thuế của Công ty.

 


Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm!

 

file icon doc Bao cao minh bach final 2014 (31.3.15).doc

 

Tuyển dụng sinh viên thực tập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 - 2016

There are no translations available.

Công ty TNHH Kiểm toán Việt Anh (VietAnh) - Văn phòng Hà Nội cần tuyển

SINH VIÊN THỰC TẬP KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Số lượng cần tuyển: 12

Đối tượng:

- Sinh viên năm cuối chuyên ngành kế toán, kiểm toán;

- Điểm trung bình 06 học kỳ: đối với nữ từ 8,0 trở lên; đối với nam từ 7,5 trở lên;

- Có kỹ năng làm việc theo nhóm, thông thạo vi tính, giao tiếp tốt;

- Trách nhiệm và nỗ lực, có khả năng chịu áp lực cao trong công việc.

- Tự tin, nhiệt tình, có khát vọng trong công việc và cuộc sống;

- Có mong muốn và cam kết phát triển nghề nghiệp trong môi trường chuyên nghiệp;

Ưu tiên các đối tượng là cán bộ lớp, cán bộ đoàn thể và/hoặc thành thạo tiếng Anh.

Quyền lợi:

- Ưu tiên tuyển dụng vào vị trí trợ lý kiểm toán viên của Công ty ngay sau khi kết thúc đợt thực tập;

- Được trả lương trên cơ sở được cấp quản lý chuyên môn đánh giá có khả năng hoàn thành xuất sắc công việc được giao trong quá trình thực tập;

- Được tham gia trực tiếp vào các nhóm kiểm toán/tư vấn với vai trò trợ lý kiểm toán/kế toán (từ tháng 12/2015 đến tháng 4/2016); làm việc tại khách hàng dưới sự hỗ trợ của các anh/chị nhân viên VietAnh;

- Được tham gia các khóa đào tạo tập trung của Công ty vào tháng 11/2015 và các khóa đào tạo trợ lý kiểm toán viên khác (nếu có);

- Được hưởng các chế độ phụ cấp trong thời gian thực tập tại Công ty (50.000 VND/ngày khi thực hiện công việc tại khách hàng ở Hà Nội và trợ cấp công tác phí, chi phí ăn, nghỉ khi đi công tác).

Trách nhiệm:

- Bảo mật thông tin của VietAnh và khách hàng;

- Chấp hành đầy đủ nội quy, quy chế của VietAnh;

- Chấp hành các điều khoản của hợp đồng lao động ký với VietAnh.

Hồ sơ yêu cầu:

- Đơn xin thực tập;

- Bảng điểm tới kỳ học gần nhất có xác nhận của nhà trường;

- Sơ yếu lý lịch và giấy khám sức khỏe;

- Bản copy các chứng chỉ khác, giấy khen và giải thưởng khác (nếu có);

- 02 ảnh 4x6 mới nhất;

- Giấy giới thiệu của nhà trường (nộp bổ sung sau khi trúng tuyển).

Thời gian và cách thức dự tuyển:

- Nhận hồ sơ trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc email theo địa chỉ dưới đây;

- Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 20/08/2015 đến ngày 15/10/2015;

- Kiểm tra viết và phỏng vấn: cuối tháng 10/2015.

Địa chỉ Văn phòng Hà Nội:

Tầng 9, tòa nhà AC, ngõ 78 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: 04. 37958705/62818138 Fax: 04. 37958677

 

Website: www.vaaco.com.vn

Địa chỉ email liên hệ: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Đơn xin thực tập được đính kèm theo mẫu sau:

file icon doc Đơn xin thực tập.doc

 

Thông báo tuyển dụng tháng 8/2015 (vị trí trưởng nhóm kiểm toán và trợ lý kiểm toán)

There are no translations available.

Công ty TNHH Kiểm toán Việt Anh (VietAnh) - Văn phòng Hà Nội đang có nhu cầu tuyển dụng nhân viên cho các vị trí sau:

1. TRƯỞNG NHÓM KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Số lượng cần tuyển: 4

Hình thức làm việc:  Toàn thời gian cố định

Mức lương: Theo quy chế lương của VietAnh.

Mô tả công việc:

- Tổ chức thực hiện các hợp đồng kiểm toán theo sự phân công của Trưởng phòng, bao gồm: Lập kế hoạch, thực hiện kiểm toán, soát xét công việc của các trợ lý kiểm toán, lập báo cáo kiểm toán và thư quản lý;

- Phụ trách nhóm kiểm toán và trực tiếp làm việc với khách hàng;

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Ban Giám đốc.

Yêu cầu:

- Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán kiểm toán;

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm kiểm toán, có ít nhất 1 năm kinh nghiệm là trưởng nhóm kiểm toán;

- Có khả năng lãnh đạo nhóm; kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt;

- Trách nhiệm và chịu được áp lực công việc;

- Có chứng chỉ kiểm toán viên hoặc chứng chỉ chuyên ngành kế toán kiểm toán khác là lợi thế.

Hồ sơ:

- Đơn xin việc

- Bảng tóm tắt quá trình học tập và làm việc (CV)

- Sơ yếu lý lịch và giấy khám sức khỏe

- Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp đại học;

- Bản sao công chứng các văn bằng chứng chỉ khác (nếu có);

- 2 ảnh 4x6 mới nhất.

2. TRƯỞNG NHÓM TƯ VẤN - KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Số lượng cần tuyển: 2

Hình thức làm việc:  Toàn thời gian cố định

Mức lương: Theo quy chế lương của VietAnh.

Mô tả công việc:

- Tổ chức thực hiện các hợp đồng kiểm toán bao gồm: Lập kế hoạch, thực hiện kiểm toán, soát xét công việc của các trợ lý kiểm toán, lập báo cáo kiểm toán và thưquản lý;

- Tổ chức thực hiện các hợp đồng tư vấn kế toán, tư vấn thuế  bao gồm: Lập kế hoạch, thực hiện tư vấn kế toán, tư vấn thuế, soát xét công việc của các nhân viên tư vấn, lập báo cáo kết quả tư vấn kế toán, thuế;

- Phụ trách nhóm kiểm toán, tư vấn  và trực tiếp làm việc với khách hàng;

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Ban Giám đốc.

Yêu cầu:

- Nam/ nữ tuổi dưới 35;

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán;

- Có trên 3 năm kinh nghiệm làm kế toán, kiểm toán; 02 năm kinh nghiệm làm trưởng nhóm kiểm toán;

- Ưu tiên các ứng viên đã có chứng chỉ Kiểm toán viên, Kế toán viên, chứng chỉ hành nghề về thuế, ….;

- Có khả năng lãnh đạo, quản lý, phân công, kiểm soát nhóm kiểm toán, tư vấn;

- Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt;

- Nắm vững các văn bản pháp luật liên quan tới lĩnh vực kiểm toán, kế toán, tài chính, thuế;

- Có sức khỏe tốt, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm;

- Có trách nhiệm với công việc, chịu được cường độ làm việc cao và sẵn sàng đi công tác xa.

Hồ sơ:

- Đơn xin việc

- Bảng tóm tắt quá trình học tập và làm việc (CV)

- Sơ yếu lý lịch và giấy khám sức khỏe

- Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp đại học;

- Bản sao công chứng các văn bằng chứng chỉ khác (nếu có);

- 2 ảnh 4x6 mới nhất.

3. TRỢ LÝ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Số lượng cần tuyển:  4

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Mức lương: Theo quy chế lương của VietAnh, được xem xét tăng lương 2 lần/năm.

Mô tả công việc:

- Thực hiện kiểm toán theo đúng yêu cầu của chuẩn mực kiểm toán và phương pháp luận kiểm toán của Công ty, đáp ứng yêu cầu về hồ sơ kiểm toán;

- Làm việc theo nhóm kiểm toán và làm việc trực tiếp với khách hàng;

- Các công việc khác được phân công.

Yêu cầu:

- Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành kế toán, kiểm toán;

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm kiểm toán;

- Có kỹ năng làm việc theo nhóm; kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt;

- Trách nhiệm và chịu được áp lực công việc;

Hồ sơ:

- Đơn xin việc

- Bảng tóm tắt quá trình học tập và làm việc (CV)

- Sơ yếu lý lịch và giấy khám sức khỏe

- Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp đại học;

- Bản sao công chứng các văn bằng chứng chỉ khác (nếu có);

- 2 ảnh 4x6 mới nhất.

HÌNH THỨC VÀ THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại địa chỉ Công ty TNHH Kiểm toán Việt Anh - Tầng 9, Tòa nhà AC, Ngõ 78 Phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội (giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần) từ ngày 20/08/2015 đến ngày 15/10/2015 hoặc nộp qua email tới địa chỉ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Hạn cuối cùng: 17h ngày 15/10/2015

 

 

Random Image

dao tao.jpg

Newsflash

State Securities Commission of Vietnam has released the list of audit firms and auditors that are accepted for providing audit services for issuing organizations, listed companies and securities trading companies for the year 2011. VietAnh Auditing Company Limited is one of them.

Source: State Securities Commission