Home Library New Regulations Nghị định số 45/2013/NĐ-CP!

Nghị định số 45/2013/NĐ-CP!

E-mail Print PDF

Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.

 

Xin vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm!

 

file icon doc 45_2013_ND-CP_186885.doc

 

Newsflash