Home Thư viện Văn bản mới Nghị định số 44/2013/NĐ-CP.

Nghị định số 44/2013/NĐ-CP.

Email In PDF.

Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về hợp đồng lao động.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.

 

Xin vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm!

 

file icon doc 44_2013_ND-CP_187083.doc

 

Login Form


Newsflash