man hinh laptop | sac laptop

Thông tư 228 - Hướng dẫn trích lập dự phòng
 

VietAnh Auditing Home

  • Tăng kích thước chữ
  • Kích thước chữ mặc định
  • Giảm kích thước chữ
Home Thư viện Văn bản mới Thông tư 228 - Hướng dẫn trích lập dự phòng

Thông tư 228 - Hướng dẫn trích lập dự phòng

Email In PDF.

(Thay thế thông tư 13 về hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng)

Ngày 07/12/2009 Bộ tài chính ban hành Thông tư số 228/2009/TT-BTC Hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp tại doanh nghiệp. Các nội dung hướng dẫn áp dụng trong Thông tư này quy định chi tiết về điều kiện trích lập, sử dụng và hoàn nhập các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp tại doanh nghiệp. Thông từ này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký và được áp dụng trích lập khác khoản dự phòng của doanh nghiệp từ năm 2009.

 

Login Form


Newsflash

Từ ngày 08/06 đến 12/06/2009, Công ty đã tổ chức khóa đào tạo cho Ban kiểm soát của Tập đoàn Prime. Tham dự khóa đào tạo ngoài các Kiểm soát viên còn có các giám đốc và kế toán trưởng của các công ty con thuộc tập đoàn. Lớp học được học viên cung như ban lãnh đạo Tập đoàn đánh giá cao.

Kết thúc khóa đào tạo Ban lãnh đạo Tập đoàn cũng bày tỏ nguyện vọng tiếp tục hợp tác với Công ty để tổ chức các khóa đào tạo nghiệp vụ khác cũng như mong muốn Công ty trợ giúp tập đoàn trong việc thiết lập một hệ thống kiểm soát nội bộ bài bản và hiệu quả.

phu nu tin game game moi yeu game game tin game suc khoe kenh game cay game tin game hay game8 bao game dai ca game game thu kho game the gioi game tin tuc suc khoe hang ngay game thoi trang game dua xe game ban sung doc tin tuc game hay choi game